Aparanji
ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕನ್ನಡ
ನಗೆ ರಸಿಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಿ ಕಾಡಿಗೆ ತೆರಳಿದ ಕೊರವಂಜಿ, ಈಗ
ಅಪರಂಜಿಯಾಗಿ ಅಂತರ್ಜಾಲಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
 
ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಲೇಖನಗಳು

 • ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ  |  ಜನವರಿ 2011
 • ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ  |  ಫೆಬ್ರವರಿ 2011
 • ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ  |  ಮಾರ್ಚ್ 2011
 • ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ  |  ಏಪ್ರಿಲ್ 2011
 • ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ  |  ಮೇ 2011
 • ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ  |  ಜೂನ್ 2011
 • ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ  |  ಜುಲೈ 2011
 • ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ  |  ಆಗಸ್ಟ್ 2011
 • ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ  |  ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2011
 • ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ  |  ನವೆಂಬರ್ 2011
 • ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ  |  ಏಪ್ರಿಲ್ 2012
 • ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ  |  ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2012
 • ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ  |  ಡಿಸೆಂಬರ್ 2012
 • ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ  |  ಫೆಬ್ರವರಿ 2013
 • ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ  |  ಏಪ್ರಿಲ್ 2013
 • ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ  |  ಜುಲೈ 2013
 • ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ  |  ಆಗಸ್ಟ್ 2013
 • ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ  |  ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2013
 • ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ  |  ಡಿಸೆಂಬರ್ 2013
 • ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ  |  ಏಪ್ರಿಲ್ 2014
 • ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ  |  ಜೂನ್ 2014
 • ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ  |  ಜುಲೈ 2014
 • ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ  |  ಆಗಸ್ಟ್ 2014
 • ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ  |  ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2014
 • ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ  |  ಜನವರಿ 2015
 • ಆರ್. ಕೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್  |  ಫೆಬ್ರವರಿ 2015
 • ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ  |  ಮಾರ್ಚ್ 2015
 • ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಅ.ರಾ.ಸೇ  |  ಮೇ 2015
 • ಎ. ಆರ್. ರಾಜಗೋಪಾಲ್  |  ಜೂನ್ 2015
 • ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ  |  ಜುಲೈ 2015
 • ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ  |  ಆಗಸ್ಟ್ 2015
 • ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ  |  ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015
 • ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ  |  ನವೆಂಬರ್ 2015
 • ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ  |  ಜನವರಿ 2016
 • ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ  |  ಫೆಬ್ರವರಿ 2016
 • ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ  |  ಮಾರ್ಚ್ 2016
 • ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ  |  ಏಪ್ರಿಲ್ 2016
 • ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ  |  ಮೇ 2016
 • ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ  |  ಜೂನ್ 2016
 • ತಂತಿಯ ಮೇಲಿನ ....  |  ಜೂನ್ 2016
 • ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ  |  ಜುಲೈ 2016
 • ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ  |  ಆಗಸ್ಟ್ 2016
 • ಅಪ್ರಿಯ ಸತ್ಯಗಳು  |  ಆಗಸ್ಟ್ 2016
 • ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ  |  ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2016
 • ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ  |  ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2016
 • ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ  |  ಡಿಸೆಂಬರ್ 2016
 • ದ ಲೇಡಿ ಆನ್ ದ....  |  ಡಿಸೆಂಬರ್ 2016
 • ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ  |  ಫೆಬ್ರವರಿ 2017
 • ಹೀಗೊಂದು ಸಂಭ್ರಮ  |  ಫೆಬ್ರವರಿ 2017
 • ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ  |  ಮಾರ್ಚ್ 2017
 • ಮೊದಲ ಮಾತು  |  ಏಪ್ರಿಲ್ 2017
 • ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ  |  ಮೇ 2017
 • ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ  |  ಜೂನ್ 2017
 • ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ  |  ಜುಲೈ 2017
 • ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ  |  ಆಗಸ್ಟ್ 2017
 • ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ  |  ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2017
 • ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ  |  ನವೆಂಬರ್ 2017
 • ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ  |  ಡಿಸೆಂಬರ್ 2017
 • ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ  |  ಜನವರಿ 2018
 • ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ  |  ಮಾರ್ಚ್ 2018
 • ಮೊದಲ ಮಾತು  |  ಏಪ್ರಿಲ್ 2018
 • ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ  |  ಮೇ 2018
 • ಮಾರಿಯೋ ಮಿರಾಂಡ  |  ಜುಲೈ 2018
 • ಆರ್. ಕೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್  |  ಆಗಸ್ಟ್ 2018
 • ಕೆ. ಶಂಕರ ಪಿಳ್ಳೈ  |  ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2018
 • ಕಡಲಾಚೆಯ ಸೊಗಡು  |  ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2018
 • ಓ. ವಿ. ವಿಜಯನ್  |  ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2018
 • ಶೇಖರ ಗುರೇರಾ  |  ನವೆಂಬರ್ 2018
 • ಪುಸ್ತಕ ಪರಿಚಯ  |  ಜನವರಿ 2019
 • ಕ್ರಿಸ್ಟಾಫ್ ನೀಮನ್  |  ಏಪ್ರಿಲ್ 2019
 • ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ  |  ಜೂನ್ 2019
 • ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ  |  ಆಗಸ್ಟ್ 2019
 • ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ  |  ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2019
 • ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ  |  ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2019
 • ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ  |  ನವೆಂಬರ್ 2019
 • ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ  |  ಡಿಸೆಂಬರ್ 2019
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ
  ಪ್ರಕಾಶ್

  ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ
  ಶಿವಕುಮಾರ್

  ತುಂತುರು
  ದಂನಆ

  ಪ್ರವಾಹ ಕಾಲದ ಏಣಿ..
  ನಾಗೇಶ ಹೆಗಡೆ

  ಅಹವಾಲು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಲಿ
  ಕೃಷ್ಣ ಸುಬ್ಬರಾವ್

  ಪ್ರೈವೇಟು ಕ್ಲೈಮೇಟು
  ಸಂಜಯ ಹಾವನೂರ

  ಯುವಕರಿವರೇ "ನಮ್ಮ"
  ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಹೆಗಡೆ

  ಕಲ್ಯಾಣಪುರಿಯ ಕೆರೆಗಳು
  ಚಿತ್ರಾ ರಾಮಚಂದ್ರನ್

  ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ಲೇಡಿ
  ಸಿ. ಆರ್. ಸತ್ಯ

  ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆಗಂತುಕರು
  ಜಿ. ಎಸ್. ನಾಗನಾಥ್

  ಪರಿಸರ ಧ್ಯಾನ
  ರಶ್ಮಿ ಜೆಜೂರಿಕರ್

  ಪರಿಸರ 'ಪ್ರಜ್ಞೆ' ತಪ್ಪಿದೆ
  ಜಿ. ವಿ. ಗಣೇಶಯ್ಯ

  ಏರುತ್ತಿರುವ ತಾಪಮಾನ..
  ಬೇಲೂರು ರಾಮಮೂರ್ತಿ

  ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಿಂತ ಅಜ್ಜಿ
  ಇ. ಆರ್. ರಾಮಚಂದ್ರನ್

  ಮೆಂಟಲ್ ಪಲ್ಯೂಶನ್
  ಎನ್ ರಾಮನಾಥ್

  ಭೂಮಿ ಬೆಚ್ಚಗಾದಾಗ
  ಜಿ. ವಿ. ನಿರ್ಮಲ

  ಹೆಂಗಿದ್ದೋನು ಹೆಂಗಾದ
  ಎಚ್. ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ

  ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ
  ಡಾ. ಶ್ಯಾಮಲಾ ರವಿಶಂಕರ್