Aparanji
ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕನ್ನಡ
ನಗೆ ರಸಿಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಿ ಕಾಡಿಗೆ ತೆರಳಿದ ಕೊರವಂಜಿ, ಈಗ
ಅಪರಂಜಿಯಾಗಿ ಅಂತರ್ಜಾಲಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
 
ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಲೇಖನಗಳು

 • ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ  |  ಜನವರಿ 2011
 • ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ  |  ಫೆಬ್ರವರಿ 2011
 • ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ  |  ಮಾರ್ಚ್ 2011
 • ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ  |  ಏಪ್ರಿಲ್ 2011
 • ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ  |  ಮೇ 2011
 • ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ  |  ಜೂನ್ 2011
 • ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ  |  ಜುಲೈ 2011
 • ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ  |  ಆಗಸ್ಟ್ 2011
 • ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ  |  ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2011
 • ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ  |  ನವೆಂಬರ್ 2011
 • ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ  |  ಏಪ್ರಿಲ್ 2012
 • ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ  |  ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2012
 • ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ  |  ಡಿಸೆಂಬರ್ 2012
 • ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ  |  ಫೆಬ್ರವರಿ 2013
 • ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ  |  ಏಪ್ರಿಲ್ 2013
 • ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ  |  ಜುಲೈ 2013
 • ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ  |  ಆಗಸ್ಟ್ 2013
 • ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ  |  ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2013
 • ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ  |  ಡಿಸೆಂಬರ್ 2013
 • ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ  |  ಏಪ್ರಿಲ್ 2014
 • ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ  |  ಜೂನ್ 2014
 • ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ  |  ಜುಲೈ 2014
 • ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ  |  ಆಗಸ್ಟ್ 2014
 • ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ  |  ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2014
 • ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ  |  ಜನವರಿ 2015
 • ಆರ್. ಕೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್  |  ಫೆಬ್ರವರಿ 2015
 • ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ  |  ಮಾರ್ಚ್ 2015
 • ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಅ.ರಾ.ಸೇ  |  ಮೇ 2015
 • ಎ. ಆರ್. ರಾಜಗೋಪಾಲ್  |  ಜೂನ್ 2015
 • ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ  |  ಜುಲೈ 2015
 • ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ  |  ಆಗಸ್ಟ್ 2015
 • ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ  |  ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015
 • ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ  |  ನವೆಂಬರ್ 2015
 • ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ  |  ಜನವರಿ 2016
 • ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ  |  ಫೆಬ್ರವರಿ 2016
 • ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ  |  ಮಾರ್ಚ್ 2016
 • ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ  |  ಏಪ್ರಿಲ್ 2016
 • ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ  |  ಮೇ 2016
 • ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ  |  ಜೂನ್ 2016
 • ತಂತಿಯ ಮೇಲಿನ ....  |  ಜೂನ್ 2016
 • ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ  |  ಜುಲೈ 2016
 • ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ  |  ಆಗಸ್ಟ್ 2016
 • ಅಪ್ರಿಯ ಸತ್ಯಗಳು  |  ಆಗಸ್ಟ್ 2016
 • ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ  |  ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2016
 • ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ  |  ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2016
 • ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ  |  ಡಿಸೆಂಬರ್ 2016
 • ದ ಲೇಡಿ ಆನ್ ದ....  |  ಡಿಸೆಂಬರ್ 2016
 • ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ  |  ಫೆಬ್ರವರಿ 2017
 • ಹೀಗೊಂದು ಸಂಭ್ರಮ  |  ಫೆಬ್ರವರಿ 2017
 • ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ  |  ಮಾರ್ಚ್ 2017
 • ಮೊದಲ ಮಾತು  |  ಏಪ್ರಿಲ್ 2017
 • ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ  |  ಮೇ 2017
 • ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ  |  ಜೂನ್ 2017
 • ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ  |  ಜುಲೈ 2017
 • ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ  |  ಆಗಸ್ಟ್ 2017
 • ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ  |  ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2017
 • ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ  |  ನವೆಂಬರ್ 2017
 • ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ  |  ಡಿಸೆಂಬರ್ 2017
 • ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ  |  ಜನವರಿ 2018
 • ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ  |  ಮಾರ್ಚ್ 2018
 • ಮೊದಲ ಮಾತು  |  ಏಪ್ರಿಲ್ 2018
 • ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ  |  ಮೇ 2018
 • ಮಾರಿಯೋ ಮಿರಾಂಡ  |  ಜುಲೈ 2018
 • ಆರ್. ಕೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್  |  ಆಗಸ್ಟ್ 2018
 • ಕೆ. ಶಂಕರ ಪಿಳ್ಳೈ  |  ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2018
 • ಕಡಲಾಚೆಯ ಸೊಗಡು  |  ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2018
 • ಓ. ವಿ. ವಿಜಯನ್  |  ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2018
 • ಶೇಖರ ಗುರೇರಾ  |  ನವೆಂಬರ್ 2018
 • ಪುಸ್ತಕ ಪರಿಚಯ  |  ಜನವರಿ 2019
 • ಕ್ರಿಸ್ಟಾಫ್ ನೀಮನ್  |  ಏಪ್ರಿಲ್ 2019
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ
  ಪ್ರಕಾಶ್

  ಮೊದಲ ಮಾತು
  ಅಪರಂಜಿ ಶಿವು

  ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ
  ಎಂ. ಶಿವಕುಮಾರ್

  ಕ್ರಿಸ್ಟಾಫ್ ನೀಮನ್
  ಶಿವಕುಮಾರ್

  ಬಹಿರಂಗ ಪತ್ರ (ಕೊರವಂಜಿಯಿಂದ)
  ರಾ. ಶಿ.

  ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿಟಾಕ್ಸ್
  ನಂದಿನಿ ಕಾಪಡಿ

  ಹೀಗೊಂದು ಕನ್ನಡ ಸಂಘ
  ಡಿ. ಶ್ಯಾಮಲಾ ರವಿಶಂಕರ್

  ಟೆಕ್ ಸ್ಯಾವಿ ಸಿಮಿ
  ಚಿತ್ರಾ ರಾಮಚಂದ್ರನ್

  ಮಾರಾಟಕ್ಕಿವೆ
  ಸಿ ಆರ್ ಸತ್ಯ

  ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಚಳ್ಳೆಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ....
  ವಾಣಿ ಸುರೇಶ್

  ಪಕ್ಷಾಂತರ
  ಪಾಲಹಳ್ಳಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್

  ಟಾಪ್ ಟೆನ್ ಕಾಹಿಲೆ
  ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಹೆಗಡೆ

  ಮಂದಹಾಸದ ಪ್ರಭುಶಂಕರರು
  ಬೇಲೂರು ರಾಮಮೂರ್ತಿ

  ಹನಿ, ಮನಿ ಮತ್ತು ಮಿನಿ
  ಎಚ್. ಡುಂಡಿರಾಜ್

  ಕೆಂಪಣ್ಣನ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್
  ಡಾ. ಸಿ. ಕೆ. ರೇಣುಕಾರ್ಯ

  ಹೀಗೊಂದು ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ
  ಪ್ರಭಣ್ಣ

  ಪುರುಷೋತ್ತಮನ ಪತ್ತೆದಾರಿಕೆ
  ಎಚ್. ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ

  ಸೀರಿಯಲ್ ಪ್ರಭಾವ
  ಎಂ. ಎಸ್. ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ

  ತಾಂತ್ರಿಕ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ
  ಕೃಷ್ಣ ಸುಬ್ಬರಾವ್

  ಗಾಂಪರ ಗುಂಪು ನೀವು ಕಂಡಿರಾ
  ವೈ. ಎನ್. ಗುಂಡೂರಾವ್

  ಜಲಜಾಕ್ಷಿ ಮನೆ ಮಾತು ....
  ಎಚ್. ಆರ್. ಹನುಮಂತರಾವ್

  ಅವರೇಕಾಳ್ ಮತ್ತು ವೈಟ್ ಹೌಸ್
  ಜಿ. ವಿ. ನಿರ್ಮಲ

  ಬಾಗಮ್ಮನ ಬಡಾಯಿ
  ಗಾಯತ್ರಿ ಮೂರ್ತಿ

  ಈಡೇರಿದ ಆಸೆ
  ಅನಿತಾ ನರೇಶ್ ಮಂಚಿ

  ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಾರದ ಫಾರಿನ್ ಹುಡುಗಿ
  ಸಹನಾ ಪ್ರಸಾದ್

  ತುಂತುರು
  ದಂನಆ

  ಬಿಸಿನೆಸ್ ನೆಟ್ ವರ್ಕ್
  ಈ. ಆರ್. ರಾಮಚಂದ್ರನ್

  ಚಿಂತ್ಯಾಕೆ ಮಾಡುತಿ
  ಶರತ್ ಕಲ್ಕೋಡ್

  ಏಲು ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ
  ಜೈ ಕುಮಾರ್ ಮರಿಯಪ್ಪ

  ನೀ ಮಾಯೆಯೊಳಗೋ !
  ರೇಖಾ ಹೆಗಡೆ ಬಾಳೆಸರ

  ಕಾಣದಂತೆ ಮಾಯವಾದನು
  ಗಣೇಶ್ ಹೆಗಡೆ

  ಮೊಬೈಲ್ ಬಂದಿದೆ ಕೊಳ್ಳಿ ರೋ
  ಈರಪ್ಪ ಕಂಬಳಿ

  ನಿಧಿ ದೊರಕಿತು
  ಎನ್ ರಾಮನಾಥ್

  ನಕಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಅಸಲಿಯತ್ತು
  ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ

  ಪಂಡಿತ ಪುತ್ರ
  ವೈ. ಎಂ. ರಘುನಂದನ್

  ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಎಂಬ ಉಪದ್ರವ
  ಲತಾ ಹೆಗಡೆ

  ಹುಷಾರು ಹುಷಾರು
  ನಂನಾಗ್ರಾಜ್

  ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇನಿದೆ ಮಹಾ
  ಸುಧಾ ಸರನೋಬತ್