Aparanji
ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕನ್ನಡ
ನಗೆ ರಸಿಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಿ ಕಾಡಿಗೆ ತೆರಳಿದ ಕೊರವಂಜಿ, ಈಗ
ಅಪರಂಜಿಯಾಗಿ ಅಂತರ್ಜಾಲಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
 
ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರ ಲೇಖನಗಳು

 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಜನವರಿ 2011
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಫೆಬ್ರವರಿ 2011
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಮಾರ್ಚ್ 2011
 • ಒಂದು ದಿನದ ಪಂದ್ಯ  |  ಮಾರ್ಚ್ 2011
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಏಪ್ರಿಲ್ 2011
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಮೇ 2011
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಜೂನ್ 2011
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಜುಲೈ 2011
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಆಗಸ್ಟ್ 2011
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2011
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2011
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ನವೆಂಬರ್ 2011
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಡಿಸೆಂಬರ್ 2011
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಜನವರಿ 2012
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಫೆಬ್ರವರಿ 2012
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಮಾರ್ಚ್ 2012
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಏಪ್ರಿಲ್ 2012
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಮೇ 2012
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಜೂನ್ 2012
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಜುಲೈ 2012
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಆಗಸ್ಟ್ 2012
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2012
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2012
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ನವೆಂಬರ್ 2012
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಡಿಸೆಂಬರ್ 2012
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಜನವರಿ 2013
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಫೆಬ್ರವರಿ 2013
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಮಾರ್ಚ್ 2013
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಏಪ್ರಿಲ್ 2013
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಮೇ 2013
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಜೂನ್ 2013
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಜುಲೈ 2013
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಆಗಸ್ಟ್ 2013
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2013
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2013
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ನವೆಂಬರ್ 2013
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಡಿಸೆಂಬರ್ 2013
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಜನವರಿ 2014
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಫೆಬ್ರವರಿ 2014
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಮಾರ್ಚ್ 2014
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಏಪ್ರಿಲ್ 2014
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಮೇ 2014
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಜೂನ್ 2014
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಜುಲೈ 2014
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಆಗಸ್ಟ್ 2014
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2014
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2014
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ನವೆಂಬರ್ 2014
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಡಿಸೆಂಬರ್ 2014
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಜನವರಿ 2015
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಫೆಬ್ರವರಿ 2015
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಮಾರ್ಚ್ 2015
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಏಪ್ರಿಲ್ 2015
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಮೇ 2015
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಜೂನ್ 2015
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಜುಲೈ 2015
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಆಗಸ್ಟ್ 2015
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ನವೆಂಬರ್ 2015
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015
 • ಗಾಣದ ಎತ್ತು  |  ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಜನವರಿ 2016
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಫೆಬ್ರವರಿ 2016
 • ಪಾದಾರವಿಂದ  |  ಫೆಬ್ರವರಿ 2016
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಮಾರ್ಚ್ 2016
 • ಆರಾಧಕ  |  ಮಾರ್ಚ್ 2016
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಏಪ್ರಿಲ್ 2016
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಮೇ 2016
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಜೂನ್ 2016
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಜುಲೈ 2016
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಆಗಸ್ಟ್ 2016
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2016
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2016
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ನವೆಂಬರ್ 2016
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಡಿಸೆಂಬರ್ 2016
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಜನವರಿ 2017
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಫೆಬ್ರವರಿ 2017
 • ಗುಗ್ಲಾವತರನ  |  ಫೆಬ್ರವರಿ 2017
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಮಾರ್ಚ್ 2017
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಏಪ್ರಿಲ್ 2017
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಮೇ 2017
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಜೂನ್ 2017
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಜುಲೈ 2017
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಆಗಸ್ಟ್ 2017
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2017
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2017
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ನವೆಂಬರ್ 2017
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಡಿಸೆಂಬರ್ 2017
 • ಹೆಡ್ ಹುಂಟರ್ಸ್  |  ಡಿಸೆಂಬರ್ 2017
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಜನವರಿ 2018
 • ಅಪರಂಜಿ  |  ಫೆಬ್ರವರಿ 2018
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಮಾರ್ಚ್ 2018
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಏಪ್ರಿಲ್ 2018
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಮೇ 2018
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಜುಲೈ 2018
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಆಗಸ್ಟ್ 2018
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2018
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2018
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ನವೆಂಬರ್ 2018
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಡಿಸೆಂಬರ್ 2018
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಜನವರಿ 2019
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಫೆಬ್ರವರಿ 2019
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಮಾರ್ಚ್ 2019
 • ಕತೆಗಾರ  |  ಮಾರ್ಚ್ 2019
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಏಪ್ರಿಲ್ 2019
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಮೇ 2019
 • ಕರುಣೆಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಕಪ್ಪ  |  ಮೇ 2019
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಜೂನ್ 2019
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಜುಲೈ 2019
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಆಗಸ್ಟ್ 2019
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2019
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2019
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ನವೆಂಬರ್ 2019
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಡಿಸೆಂಬರ್ 2019
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಜನವರಿ 2020
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಫೆಬ್ರವರಿ 2020
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಮಾರ್ಚ್ 2020
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಏಪ್ರಿಲ್ 2020
 • ಮೊದಲ ಮಾತು
  ಶಿವಕುಮಾರ್

  ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ
  ಪ್ರಕಾಶ್

  ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ
  ಶಿವಕುಮಾರ್

  ಒಂದು ಗರ್ವಭಂಗ ಪ್ರಸಂಗವು
  ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವೈದ್ಯ

  ನಂ ಪಾಡು
  ಎಚ್. ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ

  ಎಸ್. ಎನ್. ಶಿವಸ್ವಾಮಿ
  ಕೃಷ್ಣ ಸುಬ್ಬರಾವ್

  ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ನ ಪಿ.ಎಚ್.ಡಿ...
  ಡಾ. ಸಿ. ಕೆ. ರೇಣುಕಾರ್ಯ

  ನಡಿಗೆ ಎಂಬ ವ್ರತ
  ಬೇಲೂರು ರಾಮಮೂರ್ತಿ

  ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲೇನಂತಾರೆ ?
  ರಕ್ಷಾ ರಮೇಶ್

  ಬಿಷ್ಕಿ ಜೂಸ್
  ಆರತಿ ಘಟಿಕಾರ್

  ವೊ ಕಾಗಜ್ ಕೀ ಕಶ್ತಿ...
  ಜಯಶ್ರೀ ದೇಶಪಾಂಡೆ

  ಎಪ್ಪತ್ತರ ತಲ್ಲಣಗಳು
  ಶಂಸ ಐತಾಳ

  ಹುಂಬ ರಾವಣ
  ವೈ. ಎನ್. ಗುಂಡೂರಾವ್

  ಪಂತರಿಗೊಂದು ಪತ್ರ
  ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲದ್ನಾರಾಮಾನುಜ

  ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ನಾನು
  ನಂದಿನಿ ಕಾಪಡಿ

  ನೀವು ಹಿರಿಯ ನಾಗರೀಕರೇ ?
  ಸಿ. ಆರ್. ಸತ್ಯ

  ಪ್ರೇತ ಡಾಟ್ ಕಾಂ
  ಶಿವು

  ಮತ್ತೊಂದು ರಾಮಾಯಣ
  ಕುಮಾದಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮ

  ತುಂತುರು
  ದಂನಆ

  ಡುಂಡಿ ಆಪಾರ್ಥಕೋಶ
  ಎಚ್. ಡುಂಡಿರಾಜ್

  ವರ್ಕ ಫ್ರಂ ಹೋ ಕಲ್ಚರ್ರು
  ಎನ್. ರಾಮನಾಥ್

  ತಲೆದಂಡ
  ಶರತ್ ಕಲ್ಕೋಡ್

  ಮೀಸೆಯರ ಗಂಡ
  ಚಿತ್ರಾ ರಾಮಚಂದ್ರನ್

  ರಘುಪತಿ ಶೃಂಗೇರಿಯವರ ಜೊತೆ
  ಸಹನಾ ಪ್ರಸಾದ್

  ಚಾನೆಲ್ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಪಾಠ
  ಗಣೇಶ ಹೆಗ್ಗಡೆ

  ಖಾಲಿ ಕೈ, ಶಾಲೆಗೆ ಜೈ
  ಎಂ. ಎಸ್. ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ

  ನೀಲಮೇಘಂ ಮತ್ತು ಕನಸುಗಳು
  ಪಾಲಹಳ್ಳಿ ವಿಶ್ವನಾಥ

  ಕೆ. ಮಾದೇಸನ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಸಂಗ
  ಸತ್ಯೇಶ್ ಎನ್. ಬೆಳ್ಳೂರ್

  ಸ್ವಭಾವ
  ವಸುಮತಿ ಉಡುಪ

  ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಜುಟ್ಟಿಗೆ ಬ್ಯಾನ್ಕ್ವೆಟ್ಟು
  ಇ. ಆರ್. ರಾಮಚಂದ್ರನ್

  ಏಕಾಕ್ಷರಿಗಳು
  ಗೌತಮ

  ಸ್ಪೇಸ್ ಲೈನ್
  ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ ಪಂಕಜ

  ಜಾರುವ ಸಮಯ
  ಸಾಯಿಲಕ್ಷ್ಮಿ

  ಕೊಡೆ ಬಣ್ಣದ ಕೊಡೆ
  ಎನ್. ಶೈಲಜಾ ಹಾಸನ್

  ಸಿನಿಮಾ ಸಂಬಂಧ
  ಡಾ. ಶ್ಯಾಮಲಾ ರವಿಶಂಕರ್

  ಮಾಬ್ಲಣ್ಣನ ಥಾಯ್ಲಂಡ್ ಪ್ರವಾಸ
  ಎಚ್. ಶಾಂತರಾಜ ಐತಾಳ್