Aparanji
ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕನ್ನಡ
ನಗೆ ರಸಿಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಿ ಕಾಡಿಗೆ ತೆರಳಿದ ಕೊರವಂಜಿ, ಈಗ
ಅಪರಂಜಿಯಾಗಿ ಅಂತರ್ಜಾಲಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
 
ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರ ಲೇಖನಗಳು

 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಜನವರಿ 2011
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಫೆಬ್ರವರಿ 2011
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಮಾರ್ಚ್ 2011
 • ಒಂದು ದಿನದ ಪಂದ್ಯ  |  ಮಾರ್ಚ್ 2011
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಏಪ್ರಿಲ್ 2011
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಮೇ 2011
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಜೂನ್ 2011
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಜುಲೈ 2011
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಆಗಸ್ಟ್ 2011
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2011
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2011
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ನವೆಂಬರ್ 2011
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಡಿಸೆಂಬರ್ 2011
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಜನವರಿ 2012
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಫೆಬ್ರವರಿ 2012
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಮಾರ್ಚ್ 2012
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಏಪ್ರಿಲ್ 2012
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಮೇ 2012
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಜೂನ್ 2012
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಜುಲೈ 2012
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಆಗಸ್ಟ್ 2012
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2012
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2012
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ನವೆಂಬರ್ 2012
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಡಿಸೆಂಬರ್ 2012
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಜನವರಿ 2013
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಫೆಬ್ರವರಿ 2013
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಮಾರ್ಚ್ 2013
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಏಪ್ರಿಲ್ 2013
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಮೇ 2013
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಜೂನ್ 2013
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಜುಲೈ 2013
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಆಗಸ್ಟ್ 2013
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2013
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2013
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ನವೆಂಬರ್ 2013
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಡಿಸೆಂಬರ್ 2013
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಜನವರಿ 2014
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಫೆಬ್ರವರಿ 2014
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಮಾರ್ಚ್ 2014
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಏಪ್ರಿಲ್ 2014
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಮೇ 2014
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಜೂನ್ 2014
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಜುಲೈ 2014
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಆಗಸ್ಟ್ 2014
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2014
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2014
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ನವೆಂಬರ್ 2014
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಡಿಸೆಂಬರ್ 2014
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಜನವರಿ 2015
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಫೆಬ್ರವರಿ 2015
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಮಾರ್ಚ್ 2015
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಏಪ್ರಿಲ್ 2015
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಮೇ 2015
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಜೂನ್ 2015
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಜುಲೈ 2015
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಆಗಸ್ಟ್ 2015
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ನವೆಂಬರ್ 2015
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015
 • ಗಾಣದ ಎತ್ತು  |  ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಜನವರಿ 2016
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಫೆಬ್ರವರಿ 2016
 • ಪಾದಾರವಿಂದ  |  ಫೆಬ್ರವರಿ 2016
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಮಾರ್ಚ್ 2016
 • ಆರಾಧಕ  |  ಮಾರ್ಚ್ 2016
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಏಪ್ರಿಲ್ 2016
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಮೇ 2016
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಜೂನ್ 2016
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಜುಲೈ 2016
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಆಗಸ್ಟ್ 2016
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2016
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2016
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ನವೆಂಬರ್ 2016
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಡಿಸೆಂಬರ್ 2016
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಜನವರಿ 2017
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಫೆಬ್ರವರಿ 2017
 • ಗುಗ್ಲಾವತರನ  |  ಫೆಬ್ರವರಿ 2017
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಮಾರ್ಚ್ 2017
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಏಪ್ರಿಲ್ 2017
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಮೇ 2017
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಜೂನ್ 2017
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಜುಲೈ 2017
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಆಗಸ್ಟ್ 2017
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2017
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2017
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ನವೆಂಬರ್ 2017
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಡಿಸೆಂಬರ್ 2017
 • ಹೆಡ್ ಹುಂಟರ್ಸ್  |  ಡಿಸೆಂಬರ್ 2017
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಜನವರಿ 2018
 • ಅಪರಂಜಿ  |  ಫೆಬ್ರವರಿ 2018
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಮಾರ್ಚ್ 2018
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಏಪ್ರಿಲ್ 2018
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಮೇ 2018
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಜುಲೈ 2018
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಆಗಸ್ಟ್ 2018
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2018
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2018
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ನವೆಂಬರ್ 2018
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಡಿಸೆಂಬರ್ 2018
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಜನವರಿ 2019
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಫೆಬ್ರವರಿ 2019
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಮಾರ್ಚ್ 2019
 • ಕತೆಗಾರ  |  ಮಾರ್ಚ್ 2019
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಏಪ್ರಿಲ್ 2019
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಮೇ 2019
 • ಕರುಣೆಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಕಪ್ಪ  |  ಮೇ 2019
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಜೂನ್ 2019
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಜುಲೈ 2019
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಆಗಸ್ಟ್ 2019
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2019
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2019
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ನವೆಂಬರ್ 2019
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಡಿಸೆಂಬರ್ 2019
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ
  ಪ್ರಕಾಶ್

  ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ
  ಶಿವಕುಮಾರ್

  ತುಂತುರು
  ದಂನಆ

  ಪ್ರವಾಹ ಕಾಲದ ಏಣಿ..
  ನಾಗೇಶ ಹೆಗಡೆ

  ಅಹವಾಲು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಲಿ
  ಕೃಷ್ಣ ಸುಬ್ಬರಾವ್

  ಪ್ರೈವೇಟು ಕ್ಲೈಮೇಟು
  ಸಂಜಯ ಹಾವನೂರ

  ಯುವಕರಿವರೇ "ನಮ್ಮ"
  ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಹೆಗಡೆ

  ಕಲ್ಯಾಣಪುರಿಯ ಕೆರೆಗಳು
  ಚಿತ್ರಾ ರಾಮಚಂದ್ರನ್

  ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ಲೇಡಿ
  ಸಿ. ಆರ್. ಸತ್ಯ

  ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆಗಂತುಕರು
  ಜಿ. ಎಸ್. ನಾಗನಾಥ್

  ಪರಿಸರ ಧ್ಯಾನ
  ರಶ್ಮಿ ಜೆಜೂರಿಕರ್

  ಪರಿಸರ 'ಪ್ರಜ್ಞೆ' ತಪ್ಪಿದೆ
  ಜಿ. ವಿ. ಗಣೇಶಯ್ಯ

  ಏರುತ್ತಿರುವ ತಾಪಮಾನ..
  ಬೇಲೂರು ರಾಮಮೂರ್ತಿ

  ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಿಂತ ಅಜ್ಜಿ
  ಇ. ಆರ್. ರಾಮಚಂದ್ರನ್

  ಮೆಂಟಲ್ ಪಲ್ಯೂಶನ್
  ಎನ್ ರಾಮನಾಥ್

  ಭೂಮಿ ಬೆಚ್ಚಗಾದಾಗ
  ಜಿ. ವಿ. ನಿರ್ಮಲ

  ಹೆಂಗಿದ್ದೋನು ಹೆಂಗಾದ
  ಎಚ್. ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ

  ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ
  ಡಾ. ಶ್ಯಾಮಲಾ ರವಿಶಂಕರ್