Aparanji
ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕನ್ನಡ
ನಗೆ ರಸಿಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಿ ಕಾಡಿಗೆ ತೆರಳಿದ ಕೊರವಂಜಿ, ಈಗ
ಅಪರಂಜಿಯಾಗಿ ಅಂತರ್ಜಾಲಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
 
ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರ ಲೇಖನಗಳು

 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಜನವರಿ 2011
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಫೆಬ್ರವರಿ 2011
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಮಾರ್ಚ್ 2011
 • ಒಂದು ದಿನದ ಪಂದ್ಯ  |  ಮಾರ್ಚ್ 2011
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಏಪ್ರಿಲ್ 2011
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಮೇ 2011
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಜೂನ್ 2011
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಜುಲೈ 2011
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಆಗಸ್ಟ್ 2011
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2011
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2011
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ನವೆಂಬರ್ 2011
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಡಿಸೆಂಬರ್ 2011
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಜನವರಿ 2012
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಫೆಬ್ರವರಿ 2012
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಮಾರ್ಚ್ 2012
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಏಪ್ರಿಲ್ 2012
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಮೇ 2012
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಜೂನ್ 2012
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಜುಲೈ 2012
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಆಗಸ್ಟ್ 2012
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2012
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2012
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ನವೆಂಬರ್ 2012
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಡಿಸೆಂಬರ್ 2012
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಜನವರಿ 2013
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಫೆಬ್ರವರಿ 2013
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಮಾರ್ಚ್ 2013
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಏಪ್ರಿಲ್ 2013
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಮೇ 2013
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಜೂನ್ 2013
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಜುಲೈ 2013
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಆಗಸ್ಟ್ 2013
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2013
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2013
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ನವೆಂಬರ್ 2013
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಡಿಸೆಂಬರ್ 2013
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಜನವರಿ 2014
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಫೆಬ್ರವರಿ 2014
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಮಾರ್ಚ್ 2014
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಏಪ್ರಿಲ್ 2014
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಮೇ 2014
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಜೂನ್ 2014
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಜುಲೈ 2014
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಆಗಸ್ಟ್ 2014
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2014
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2014
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ನವೆಂಬರ್ 2014
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಡಿಸೆಂಬರ್ 2014
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಜನವರಿ 2015
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಫೆಬ್ರವರಿ 2015
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಮಾರ್ಚ್ 2015
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಏಪ್ರಿಲ್ 2015
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಮೇ 2015
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಜೂನ್ 2015
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಜುಲೈ 2015
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಆಗಸ್ಟ್ 2015
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ನವೆಂಬರ್ 2015
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015
 • ಗಾಣದ ಎತ್ತು  |  ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಜನವರಿ 2016
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಫೆಬ್ರವರಿ 2016
 • ಪಾದಾರವಿಂದ  |  ಫೆಬ್ರವರಿ 2016
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಮಾರ್ಚ್ 2016
 • ಆರಾಧಕ  |  ಮಾರ್ಚ್ 2016
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಏಪ್ರಿಲ್ 2016
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಮೇ 2016
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಜೂನ್ 2016
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಜುಲೈ 2016
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಆಗಸ್ಟ್ 2016
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2016
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2016
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ನವೆಂಬರ್ 2016
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಡಿಸೆಂಬರ್ 2016
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಜನವರಿ 2017
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಫೆಬ್ರವರಿ 2017
 • ಗುಗ್ಲಾವತರನ  |  ಫೆಬ್ರವರಿ 2017
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಮಾರ್ಚ್ 2017
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಏಪ್ರಿಲ್ 2017
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಮೇ 2017
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಜೂನ್ 2017
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಜುಲೈ 2017
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಆಗಸ್ಟ್ 2017
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2017
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2017
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ನವೆಂಬರ್ 2017
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಡಿಸೆಂಬರ್ 2017
 • ಹೆಡ್ ಹುಂಟರ್ಸ್  |  ಡಿಸೆಂಬರ್ 2017
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಜನವರಿ 2018
 • ಅಪರಂಜಿ  |  ಫೆಬ್ರವರಿ 2018
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಮಾರ್ಚ್ 2018
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಏಪ್ರಿಲ್ 2018
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಮೇ 2018
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಜುಲೈ 2018
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಆಗಸ್ಟ್ 2018
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2018
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2018
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ನವೆಂಬರ್ 2018
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಡಿಸೆಂಬರ್ 2018
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಜನವರಿ 2019
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಫೆಬ್ರವರಿ 2019
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಮಾರ್ಚ್ 2019
 • ಕತೆಗಾರ  |  ಮಾರ್ಚ್ 2019
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಏಪ್ರಿಲ್ 2019
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಮೇ 2019
 • ಕರುಣೆಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಕಪ್ಪ  |  ಮೇ 2019
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಜೂನ್ 2019
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಜುಲೈ 2019
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಆಗಸ್ಟ್ 2019
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2019
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2019
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ
  ಪ್ರಕಾಶ್

  ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ
  ಶಿವಕುಮಾರ್

  ಮರೆಯಲಾಗದ ಆ ಮೂರು...
  ವತ್ಸನ

  ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗದ ಲೋಕ
  ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ

  ಸಾಫ್ಟ್ ವೇರ್ ದಿನಚರಿ
  ಶಂಸ ಐತಾಳ

  ಹಗಲುಗನಸು
  ಗಣೇಶ ಹೆಗಡೆ

  ಇಸ್ಪೀಟಾಟಗಾರರ ಶುಕ್ರದೆಸೆ
  ಶರತ್ ಕಲ್ಕೋಡ್

  ತುಂತುರು
  ದಂನಆ

  ಹಗಲೇ ಹಗಲು
  ಬೇಲೂರು ರಾಮಮೂರ್ತಿ

  ಕತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಗಳು
  ಆನಂದ

  ನಿದ್ದೆ ಕುಲಗೆಟ್ಟು...
  ಗಾಯತ್ರಿ ಮೂರ್ತಿ

  ಬಳುಕುವ ಬಳ್ಳಿಗಳಾಗಿ...
  ಅನಿತಾ ನರೇಶ್ ಮಂಚಿ

  ಎಡಿಸನ್...
  ಪ್ರಕಾಶ ಆರ್.

  ಚುಟುಕುಗಳು
  ನಂ ನಾಗ್ರಾಜ್

  ಕತ್ತಲಿಲ್ಲದ ಪದಬಂಧ
  ರಾಮನಾಥ್

  ಕಾಲವಾದ ಕಾಲ
  ಪಾಲಹಳ್ಳಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್

  ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಸಂಡೇ ಮಂಡೇಲ
  ತುರುವೇಕೆರೆ ಪ್ರಸಾದ್

  ರಾತ್ರಿಗಳಿಲ್ಲದ ದಿನಗಳೇ
  ಸಿ. ಆರ್. ಸತ್ಯ

  ದಿನಪೂರ್ತಿ ಹಗಲೇ
  ಸಹನಾ ಪ್ರಸಾದ್

  ಇದು ಬರಿ ಬೆಳಗಲ್ಲೋ ಅಣ್ಣ
  ಈಶ್ವರ ಚಂದ್ರ

  ನೊ ಕವರ್ ಆಫ್ ಡಾರ್ಕ್ ನೆಸ್
  ಡಾ. ಶ್ಯಾಮಲಾ ರವಿಶಂಕರ್

  ಇರುಳುಗನಸು
  ಕೃಷ್ಣ ಸುಬ್ಬರಾವ್