Aparanji
ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕನ್ನಡ
ನಗೆ ರಸಿಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಿ ಕಾಡಿಗೆ ತೆರಳಿದ ಕೊರವಂಜಿ, ಈಗ
ಅಪರಂಜಿಯಾಗಿ ಅಂತರ್ಜಾಲಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
 
ದಂನಆ ಅವರ ಲೇಖನಗಳು

 • ತುಂತುರು  |  ಜನವರಿ 2011
 • ತುಂತುರು  |  ಫೆಬ್ರವರಿ 2011
 • ತುಂತುರು  |  ಏಪ್ರಿಲ್ 2011
 • ತುಂತುರು  |  ಮೇ 2011
 • ತುಂತುರು  |  ಜೂನ್ 2011
 • ತುಂತುರು  |  ಜುಲೈ 2011
 • ತುಂತುರು  |  ಆಗಸ್ಟ್ 2011
 • ತುಂತುರು  |  ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2011
 • ತುಂತುರು  |  ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2011
 • ತುಂತುರು  |  ಡಿಸೆಂಬರ್ 2011
 • ತುಂತುರು  |  ಜನವರಿ 2012
 • ತುಂತುರು  |  ಫೆಬ್ರವರಿ 2012
 • ತುಂತುರು  |  ಮಾರ್ಚ್ 2012
 • ತುಂತುರು  |  ಏಪ್ರಿಲ್ 2012
 • ತುಂತುರು  |  ಮೇ 2012
 • ತುಂತುರು  |  ಜೂನ್ 2012
 • ತುಂತುರು  |  ಜುಲೈ 2012
 • ತುಂತುರು  |  ಆಗಸ್ಟ್ 2012
 • ತುಂತುರು  |  ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2012
 • ತುಂತುರು  |  ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2012
 • ತುಂತುರು  |  ನವೆಂಬರ್ 2012
 • ತುಂತುರು  |  ಡಿಸೆಂಬರ್ 2012
 • ತುಂತುರು  |  ಜನವರಿ 2013
 • ತುಂತುರು  |  ಫೆಬ್ರವರಿ 2013
 • ತುಂತುರು  |  ಮಾರ್ಚ್ 2013
 • ತುಂತುರು  |  ಏಪ್ರಿಲ್ 2013
 • ತುಂತುರು  |  ಮೇ 2013
 • ತುಂತುರು  |  ಜೂನ್ 2013
 • ತುಂತುರು  |  ಜುಲೈ 2013
 • ತುಂತುರು  |  ಆಗಸ್ಟ್ 2013
 • ತುಂತುರು  |  ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2013
 • ತುಂತುರು  |  ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2013
 • ತುಂತುರು  |  ನವೆಂಬರ್ 2013
 • ತುಂತುರು  |  ಡಿಸೆಂಬರ್ 2013
 • ತುಂತುರು  |  ಜನವರಿ 2014
 • ತುಂತುರು  |  ಫೆಬ್ರವರಿ 2014
 • ತುಂತುರು  |  ಮಾರ್ಚ್ 2014
 • ತುಂತುರು  |  ಮೇ 2014
 • ತುಂತುರು  |  ಜೂನ್ 2014
 • ತುಂತುರು  |  ಜುಲೈ 2014
 • ತುಂತುರು  |  ಆಗಸ್ಟ್ 2014
 • ತುಂತುರು  |  ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2014
 • ತುಂತುರು  |  ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2014
 • ತುಂತುರು  |  ನವೆಂಬರ್ 2014
 • ತುಂತುರು  |  ಡಿಸೆಂಬರ್ 2014
 • ತುಂತುರು  |  ಜನವರಿ 2015
 • ತುಂತುರು  |  ಫೆಬ್ರವರಿ 2015
 • ತುಂತುರು  |  ಮಾರ್ಚ್ 2015
 • ತುಂತುರು  |  ಏಪ್ರಿಲ್ 2015
 • ತುಂತುರು  |  ಮೇ 2015
 • ತುಂತುರು  |  ಜೂನ್ 2015
 • ತುಂತುರು  |  ಜುಲೈ 2015
 • ತುಂತುರು  |  ಆಗಸ್ಟ್ 2015
 • ತುಂತುರು  |  ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015
 • ತುಂತುರು  |  ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015
 • ತುಂತುರು  |  ನವೆಂಬರ್ 2015
 • ತುಂತುರು  |  ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015
 • ತುಂತುರು  |  ಫೆಬ್ರವರಿ 2016
 • ತುಂತುರು  |  ಮಾರ್ಚ್ 2016
 • ತುಂತುರು  |  ಏಪ್ರಿಲ್ 2016
 • ತುಂತುರು  |  ಮೇ 2016
 • ತುಂತುರು  |  ಜೂನ್ 2016
 • ತುಂತುರು  |  ಜುಲೈ 2016
 • ತುಂತುರು  |  ಆಗಸ್ಟ್ 2016
 • ತುಂತುರು  |  ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2016
 • ತುಂತುರು  |  ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2016
 • ತುಂತುರು  |  ನವೆಂಬರ್ 2016
 • ತುಂತುರು  |  ಡಿಸೆಂಬರ್ 2016
 • ತುಂತುರು  |  ಜನವರಿ 2017
 • ತುಂತುರು  |  ಫೆಬ್ರವರಿ 2017
 • ತುಂತುರು  |  ಮಾರ್ಚ್ 2017
 • ತುಂತುರು  |  ಏಪ್ರಿಲ್ 2017
 • ತುಂತುರು  |  ಮೇ 2017
 • ತುಂತುರು  |  ಜೂನ್ 2017
 • ತುಂತುರು  |  ಜುಲೈ 2017
 • ತುಂತುರು  |  ಆಗಸ್ಟ್ 2017
 • ತುಂತುರು....  |  ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2017
 • ತುಂತುರು  |  ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2017
 • ತುಂತುರು  |  ನವೆಂಬರ್ 2017
 • ತುಂತುರು  |  ಡಿಸೆಂಬರ್ 2017
 • ತುಂತುರು  |  ಜನವರಿ 2018
 • ತುಂತುರು  |  ಫೆಬ್ರವರಿ 2018
 • ತುಂತುರು  |  ಮಾರ್ಚ್ 2018
 • ತುಂತುರು  |  ಏಪ್ರಿಲ್ 2018
 • ತುಂತುರು  |  ಮೇ 2018
 • ತುಂತುರು  |  ಜುಲೈ 2018
 • ತುಂತುರು  |  ಆಗಸ್ಟ್ 2018
 • ತುಂತುರು  |  ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2018
 • ತುಂತುರು  |  ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2018
 • ತುಂತುರು  |  ನವೆಂಬರ್ 2018
 • ತುಂತುರು  |  ಡಿಸೆಂಬರ್ 2018
 • ತುಂತುರು  |  ಫೆಬ್ರವರಿ 2019
 • ತುಂತುರು  |  ಮಾರ್ಚ್ 2019
 • ತುಂತುರು  |  ಏಪ್ರಿಲ್ 2019
 • ತುಂತುರು  |  ಮೇ 2019
 • ತುಂತುರು  |  ಜೂನ್ 2019
 • ತುಂತುರು  |  ಜುಲೈ 2019
 • ತುಂತುರು  |  ಆಗಸ್ಟ್ 2019
 • ತುಂತುರು  |  ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2019
 • ತುಂತುರು  |  ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2019
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ
  ಪ್ರಕಾಶ್

  ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ
  ಶಿವಕುಮಾರ್

  ಮರೆಯಲಾಗದ ಆ ಮೂರು...
  ವತ್ಸನ

  ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗದ ಲೋಕ
  ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ

  ಸಾಫ್ಟ್ ವೇರ್ ದಿನಚರಿ
  ಶಂಸ ಐತಾಳ

  ಹಗಲುಗನಸು
  ಗಣೇಶ ಹೆಗಡೆ

  ಇಸ್ಪೀಟಾಟಗಾರರ ಶುಕ್ರದೆಸೆ
  ಶರತ್ ಕಲ್ಕೋಡ್

  ತುಂತುರು
  ದಂನಆ

  ಹಗಲೇ ಹಗಲು
  ಬೇಲೂರು ರಾಮಮೂರ್ತಿ

  ಕತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಗಳು
  ಆನಂದ

  ನಿದ್ದೆ ಕುಲಗೆಟ್ಟು...
  ಗಾಯತ್ರಿ ಮೂರ್ತಿ

  ಬಳುಕುವ ಬಳ್ಳಿಗಳಾಗಿ...
  ಅನಿತಾ ನರೇಶ್ ಮಂಚಿ

  ಎಡಿಸನ್...
  ಪ್ರಕಾಶ ಆರ್.

  ಚುಟುಕುಗಳು
  ನಂ ನಾಗ್ರಾಜ್

  ಕತ್ತಲಿಲ್ಲದ ಪದಬಂಧ
  ರಾಮನಾಥ್

  ಕಾಲವಾದ ಕಾಲ
  ಪಾಲಹಳ್ಳಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್

  ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಸಂಡೇ ಮಂಡೇಲ
  ತುರುವೇಕೆರೆ ಪ್ರಸಾದ್

  ರಾತ್ರಿಗಳಿಲ್ಲದ ದಿನಗಳೇ
  ಸಿ. ಆರ್. ಸತ್ಯ

  ದಿನಪೂರ್ತಿ ಹಗಲೇ
  ಸಹನಾ ಪ್ರಸಾದ್

  ಇದು ಬರಿ ಬೆಳಗಲ್ಲೋ ಅಣ್ಣ
  ಈಶ್ವರ ಚಂದ್ರ

  ನೊ ಕವರ್ ಆಫ್ ಡಾರ್ಕ್ ನೆಸ್
  ಡಾ. ಶ್ಯಾಮಲಾ ರವಿಶಂಕರ್

  ಇರುಳುಗನಸು
  ಕೃಷ್ಣ ಸುಬ್ಬರಾವ್