Aparanji
ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕನ್ನಡ
ನಗೆ ರಸಿಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಿ ಕಾಡಿಗೆ ತೆರಳಿದ ಕೊರವಂಜಿ, ಈಗ
ಅಪರಂಜಿಯಾಗಿ ಅಂತರ್ಜಾಲಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
 
ದಂನಆ ಅವರ ಲೇಖನಗಳು

 • ತುಂತುರು  |  ಜನವರಿ 2011
 • ತುಂತುರು  |  ಫೆಬ್ರವರಿ 2011
 • ತುಂತುರು  |  ಏಪ್ರಿಲ್ 2011
 • ತುಂತುರು  |  ಮೇ 2011
 • ತುಂತುರು  |  ಜೂನ್ 2011
 • ತುಂತುರು  |  ಜುಲೈ 2011
 • ತುಂತುರು  |  ಆಗಸ್ಟ್ 2011
 • ತುಂತುರು  |  ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2011
 • ತುಂತುರು  |  ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2011
 • ತುಂತುರು  |  ಡಿಸೆಂಬರ್ 2011
 • ತುಂತುರು  |  ಜನವರಿ 2012
 • ತುಂತುರು  |  ಫೆಬ್ರವರಿ 2012
 • ತುಂತುರು  |  ಮಾರ್ಚ್ 2012
 • ತುಂತುರು  |  ಏಪ್ರಿಲ್ 2012
 • ತುಂತುರು  |  ಮೇ 2012
 • ತುಂತುರು  |  ಜೂನ್ 2012
 • ತುಂತುರು  |  ಜುಲೈ 2012
 • ತುಂತುರು  |  ಆಗಸ್ಟ್ 2012
 • ತುಂತುರು  |  ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2012
 • ತುಂತುರು  |  ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2012
 • ತುಂತುರು  |  ನವೆಂಬರ್ 2012
 • ತುಂತುರು  |  ಡಿಸೆಂಬರ್ 2012
 • ತುಂತುರು  |  ಜನವರಿ 2013
 • ತುಂತುರು  |  ಫೆಬ್ರವರಿ 2013
 • ತುಂತುರು  |  ಮಾರ್ಚ್ 2013
 • ತುಂತುರು  |  ಏಪ್ರಿಲ್ 2013
 • ತುಂತುರು  |  ಮೇ 2013
 • ತುಂತುರು  |  ಜೂನ್ 2013
 • ತುಂತುರು  |  ಜುಲೈ 2013
 • ತುಂತುರು  |  ಆಗಸ್ಟ್ 2013
 • ತುಂತುರು  |  ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2013
 • ತುಂತುರು  |  ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2013
 • ತುಂತುರು  |  ನವೆಂಬರ್ 2013
 • ತುಂತುರು  |  ಡಿಸೆಂಬರ್ 2013
 • ತುಂತುರು  |  ಜನವರಿ 2014
 • ತುಂತುರು  |  ಫೆಬ್ರವರಿ 2014
 • ತುಂತುರು  |  ಮಾರ್ಚ್ 2014
 • ತುಂತುರು  |  ಮೇ 2014
 • ತುಂತುರು  |  ಜೂನ್ 2014
 • ತುಂತುರು  |  ಜುಲೈ 2014
 • ತುಂತುರು  |  ಆಗಸ್ಟ್ 2014
 • ತುಂತುರು  |  ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2014
 • ತುಂತುರು  |  ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2014
 • ತುಂತುರು  |  ನವೆಂಬರ್ 2014
 • ತುಂತುರು  |  ಡಿಸೆಂಬರ್ 2014
 • ತುಂತುರು  |  ಜನವರಿ 2015
 • ತುಂತುರು  |  ಫೆಬ್ರವರಿ 2015
 • ತುಂತುರು  |  ಮಾರ್ಚ್ 2015
 • ತುಂತುರು  |  ಏಪ್ರಿಲ್ 2015
 • ತುಂತುರು  |  ಮೇ 2015
 • ತುಂತುರು  |  ಜೂನ್ 2015
 • ತುಂತುರು  |  ಜುಲೈ 2015
 • ತುಂತುರು  |  ಆಗಸ್ಟ್ 2015
 • ತುಂತುರು  |  ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015
 • ತುಂತುರು  |  ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015
 • ತುಂತುರು  |  ನವೆಂಬರ್ 2015
 • ತುಂತುರು  |  ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015
 • ತುಂತುರು  |  ಫೆಬ್ರವರಿ 2016
 • ತುಂತುರು  |  ಮಾರ್ಚ್ 2016
 • ತುಂತುರು  |  ಏಪ್ರಿಲ್ 2016
 • ತುಂತುರು  |  ಮೇ 2016
 • ತುಂತುರು  |  ಜೂನ್ 2016
 • ತುಂತುರು  |  ಜುಲೈ 2016
 • ತುಂತುರು  |  ಆಗಸ್ಟ್ 2016
 • ತುಂತುರು  |  ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2016
 • ತುಂತುರು  |  ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2016
 • ತುಂತುರು  |  ನವೆಂಬರ್ 2016
 • ತುಂತುರು  |  ಡಿಸೆಂಬರ್ 2016
 • ತುಂತುರು  |  ಜನವರಿ 2017
 • ತುಂತುರು  |  ಫೆಬ್ರವರಿ 2017
 • ತುಂತುರು  |  ಮಾರ್ಚ್ 2017
 • ತುಂತುರು  |  ಏಪ್ರಿಲ್ 2017
 • ತುಂತುರು  |  ಮೇ 2017
 • ತುಂತುರು  |  ಜೂನ್ 2017
 • ತುಂತುರು  |  ಜುಲೈ 2017
 • ತುಂತುರು  |  ಆಗಸ್ಟ್ 2017
 • ತುಂತುರು....  |  ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2017
 • ತುಂತುರು  |  ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2017
 • ತುಂತುರು  |  ನವೆಂಬರ್ 2017
 • ತುಂತುರು  |  ಡಿಸೆಂಬರ್ 2017
 • ತುಂತುರು  |  ಜನವರಿ 2018
 • ತುಂತುರು  |  ಫೆಬ್ರವರಿ 2018
 • ತುಂತುರು  |  ಮಾರ್ಚ್ 2018
 • ತುಂತುರು  |  ಏಪ್ರಿಲ್ 2018
 • ತುಂತುರು  |  ಮೇ 2018
 • ತುಂತುರು  |  ಜುಲೈ 2018
 • ತುಂತುರು  |  ಆಗಸ್ಟ್ 2018
 • ತುಂತುರು  |  ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2018
 • ತುಂತುರು  |  ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2018
 • ತುಂತುರು  |  ನವೆಂಬರ್ 2018
 • ತುಂತುರು  |  ಡಿಸೆಂಬರ್ 2018
 • ತುಂತುರು  |  ಫೆಬ್ರವರಿ 2019
 • ತುಂತುರು  |  ಮಾರ್ಚ್ 2019
 • ತುಂತುರು  |  ಏಪ್ರಿಲ್ 2019
 • ತುಂತುರು  |  ಮೇ 2019
 • ತುಂತುರು  |  ಜೂನ್ 2019
 • ತುಂತುರು  |  ಜುಲೈ 2019
 • ತುಂತುರು  |  ಆಗಸ್ಟ್ 2019
 • ತುಂತುರು  |  ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2019
 • ತುಂತುರು  |  ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2019
 • ತುಂತುರು  |  ನವೆಂಬರ್ 2019
 • ತುಂತುರು  |  ಡಿಸೆಂಬರ್ 2019
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ
  ಪ್ರಕಾಶ್

  ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ
  ಶಿವಕುಮಾರ್

  ತುಂತುರು
  ದಂನಆ

  ಪ್ರವಾಹ ಕಾಲದ ಏಣಿ..
  ನಾಗೇಶ ಹೆಗಡೆ

  ಅಹವಾಲು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಲಿ
  ಕೃಷ್ಣ ಸುಬ್ಬರಾವ್

  ಪ್ರೈವೇಟು ಕ್ಲೈಮೇಟು
  ಸಂಜಯ ಹಾವನೂರ

  ಯುವಕರಿವರೇ "ನಮ್ಮ"
  ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಹೆಗಡೆ

  ಕಲ್ಯಾಣಪುರಿಯ ಕೆರೆಗಳು
  ಚಿತ್ರಾ ರಾಮಚಂದ್ರನ್

  ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ಲೇಡಿ
  ಸಿ. ಆರ್. ಸತ್ಯ

  ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆಗಂತುಕರು
  ಜಿ. ಎಸ್. ನಾಗನಾಥ್

  ಪರಿಸರ ಧ್ಯಾನ
  ರಶ್ಮಿ ಜೆಜೂರಿಕರ್

  ಪರಿಸರ 'ಪ್ರಜ್ಞೆ' ತಪ್ಪಿದೆ
  ಜಿ. ವಿ. ಗಣೇಶಯ್ಯ

  ಏರುತ್ತಿರುವ ತಾಪಮಾನ..
  ಬೇಲೂರು ರಾಮಮೂರ್ತಿ

  ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಿಂತ ಅಜ್ಜಿ
  ಇ. ಆರ್. ರಾಮಚಂದ್ರನ್

  ಮೆಂಟಲ್ ಪಲ್ಯೂಶನ್
  ಎನ್ ರಾಮನಾಥ್

  ಭೂಮಿ ಬೆಚ್ಚಗಾದಾಗ
  ಜಿ. ವಿ. ನಿರ್ಮಲ

  ಹೆಂಗಿದ್ದೋನು ಹೆಂಗಾದ
  ಎಚ್. ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ

  ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ
  ಡಾ. ಶ್ಯಾಮಲಾ ರವಿಶಂಕರ್