Aparanji
ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕನ್ನಡ
ನಗೆ ರಸಿಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಿ ಕಾಡಿಗೆ ತೆರಳಿದ ಕೊರವಂಜಿ, ಈಗ
ಅಪರಂಜಿಯಾಗಿ ಅಂತರ್ಜಾಲಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
 
ಎಚ್. ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಲೇಖನಗಳು

 • ಹುರುಳಿಕಟ್ಟು  |  ಜನವರಿ 2011
 • ಹುರುಳಿಕಟ್ಟು  |  ಫೆಬ್ರವರಿ 2011
 • ಹುರುಳಿಕಟ್ಟು  |  ಏಪ್ರಿಲ್ 2011
 • ಹುರುಳಿಕಟ್ಟು  |  ಮೇ 2011
 • ಹುರುಳಿಕಟ್ಟು  |  ಜೂನ್ 2011
 • ಹುರುಳಿಕಟ್ಟು  |  ಜುಲೈ 2011
 • ಹುರುಳಿಕಟ್ಟು  |  ಆಗಸ್ಟ್ 2011
 • ಹುರುಳಿಕಟ್ಟು  |  ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2011
 • ಹುರುಳಿಕಟ್ಟು  |  ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2011
 • ಹುರುಳಿಕಟ್ಟು  |  ನವೆಂಬರ್ 2011
 • ಹುರುಳಿಕಟ್ಟು  |  ಡಿಸೆಂಬರ್ 2011
 • ಹುರುಳಿಕಟ್ಟು  |  ಜನವರಿ 2012
 • ಹುರುಳಿಕಟ್ಟು  |  ಫೆಬ್ರವರಿ 2012
 • ಹುರುಳಿಕಟ್ಟು  |  ಮಾರ್ಚ್ 2012
 • ಹುರುಳಿಕಟ್ಟು  |  ಏಪ್ರಿಲ್ 2012
 • ಹುರುಳಿಕಟ್ಟು  |  ಮೇ 2012
 • ಹುರುಳಿಕಟ್ಟು  |  ಜೂನ್ 2012
 • ಬೆಂಗಳೂರಿನ...  |  ಜುಲೈ 2012
 • ಹುರುಳಿಕಟ್ಟು  |  ಜುಲೈ 2012
 • ಹುರುಳಿಕಟ್ಟು  |  ಆಗಸ್ಟ್ 2012
 • ಹುರುಳಿಕಟ್ಟು  |  ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2012
 • ಹುರುಳಿಕಟ್ಟು  |  ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2012
 • ಹುರುಳಿಕಟ್ಟು  |  ನವೆಂಬರ್ 2012
 • ಹುರುಳಿಕಟ್ಟು  |  ಡಿಸೆಂಬರ್ 2012
 • ಹುರುಳಿಕಟ್ಟು  |  ಜನವರಿ 2013
 • ಹುರುಳಿಕಟ್ಟು  |  ಫೆಬ್ರವರಿ 2013
 • ಹುರುಳಿಕಟ್ಟು  |  ಮಾರ್ಚ್ 2013
 • ಮತ್ತದೇ ತಿರುವು...  |  ಏಪ್ರಿಲ್ 2013
 • ಹುರುಳಿಕಟ್ಟು  |  ಏಪ್ರಿಲ್ 2013
 • ಹುರುಳಿಕಟ್ಟು  |  ಮೇ 2013
 • ಹುರುಳಿಕಟ್ಟು  |  ಜೂನ್ 2013
 • ಹುರುಳಿಕಟ್ಟು  |  ಜುಲೈ 2013
 • ಹುರುಳಿಕಟ್ಟು  |  ಆಗಸ್ಟ್ 2013
 • ಹುರುಳಿಕಟ್ಟು  |  ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2013
 • ಹುರುಳಿಕಟ್ಟು  |  ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2013
 • ಹುರುಳಿಕಟ್ಟು  |  ನವೆಂಬರ್ 2013
 • ಹುರುಳಿಕಟ್ಟು  |  ಡಿಸೆಂಬರ್ 2013
 • ಹುರಳಿಕಟ್ಟು  |  ಜನವರಿ 2014
 • ಹುರುಳಿಕಟ್ಟು  |  ಫೆಬ್ರವರಿ 2014
 • ಹುರುಳಿಕಟ್ಟು  |  ಮಾರ್ಚ್ 2014
 • ಹುರುಳಿಕಟ್ಟು  |  ಮೇ 2014
 • ಹುರುಳಿಕಟ್ಟು  |  ಜೂನ್ 2014
 • ಹುರುಳಿಕಟ್ಟು  |  ಜುಲೈ 2014
 • ಹುರುಳಿಕಟ್ಟು  |  ಆಗಸ್ಟ್ 2014
 • ಹುರಳಿಕಟ್ಟು  |  ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2014
 • ಹುರುಲಿಕಟ್ಟು  |  ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2014
 • ಹುರಳಿಕಟ್ಟು  |  ನವೆಂಬರ್ 2014
 • ಹುರಳಿಕಟ್ಟು  |  ಡಿಸೆಂಬರ್ 2014
 • ಸುಬ್ರಾಮುಗೆ ಸಿಂಪಥಿ  |  ಫೆಬ್ರವರಿ 2015
 • ಹೊಸ ಭಾಸನ....  |  ಮಾರ್ಚ್ 2015
 • ದೇಖೋ ಹಸನ್  |  ಏಪ್ರಿಲ್ 2015
 • ಹೈಟೆಕ್....  |  ಮೇ 2015
 • ಅಪರೂಪದ ಅನುಭವಗಳು  |  ಜೂನ್ 2015
 • ಸಂಗೀತ ಕಛೇರಿ....  |  ಆಗಸ್ಟ್ 2015
 • ಏಕಾಂತದ ಸುಖ  |  ನವೆಂಬರ್ 2015
 • ಸಾಟರ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ....  |  ಫೆಬ್ರವರಿ 2016
 • ದೇವರು ಮತ್ತು....  |  ಏಪ್ರಿಲ್ 2016
 • ಊಟ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ದೇವರು  |  ಜುಲೈ 2016
 • ಸಾತ್ವಿಕ ಮತ್ತು ಸೇಡು  |  ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2016
 • ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್....  |  ಏಪ್ರಿಲ್ 2017
 • ಚಿಗುರಿದ ಕನಸು  |  ಮೇ 2017
 • ಮುದಿಗಳ ಕಾಟ  |  ಜೂನ್ 2017
 • ಬರಗಾಲದಲ್ಲೂ....  |  ಆಗಸ್ಟ್ 2017
 • ನವ ಪೀಳಿಗೆಯ ಫೋನು  |  ನವೆಂಬರ್ 2017
 • ರಿಟೈರ್ಡ್ ಲೈಫು  |  ಮಾರ್ಚ್ 2018
 • ಮೊನ್ನೆ ಹೀಗಾಯಿತು..  |  ಮೇ 2018
 • ಪುರುಷೋತ್ತಮನ ಪತ್ತೆದಾರಿಕೆ  |  ಏಪ್ರಿಲ್ 2019
 • ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬನ ಸ್ವಗತ  |  ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2019
 • ಮನಸೆಂಬ ಕೋತಿ....!  |  ನವೆಂಬರ್ 2019
 • ಹೆಂಗಿದ್ದೋನು ಹೆಂಗಾದ  |  ಡಿಸೆಂಬರ್ 2019
 • ಎಂಥಹ ಎಫೆಕ್ಟು....  |  ಫೆಬ್ರವರಿ 2020
 • ನಂ ಪಾಡು  |  ಏಪ್ರಿಲ್ 2020
 • ಶಂಖದಿಂದ ಬಂದದ್ದು  |  ಮೇ 2020
 • ಕೋಟಿಗೊಬ್ಬ ಕಾಣ್ರೀ...  |  ಜುಲೈ 2020
 • ಪಕೋಡ ಮತ್ತು ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಪವರು  |  ಡಿಸೆಂಬರ್ 2020
 • ಪೊರಕೆ ನ್ಯೂಸು ....  |  ಫೆಬ್ರವರಿ 2021
 • ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಬರಲಿ  |  ಏಪ್ರಿಲ್ 2021
 • ಮೊದಲ ಮಾತು
  ಶಿವಕುಮಾರ್

  ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ
  ಪ್ರಕಾಶ್

  ಬಿದ್ದೂರಿನ ಬಿಗ್ ಬೆನ್
  ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವೈದ್ಯ

  ವಾಲ್ಮೀಕಿಯ ನೆನಪಲ್ಲಿ...
  ಎಸ್. ಆರ್. ವಿಜಯಶಂಕರ್

  ಮಲ್ಲೇಶ್ವರದ ಮಾಲಿನಿ ಮೇಡಂ
  ವತ್ಸನ

  ಸಂಪಾದಕರಿಗೊಂದು ಪತ್ರ
  ಕೆ. ಎಸ್. ಶ್ರೀಶೈಲನ್

  ಶೀನಣ್ಣನೂ ವಿಧಿಯೂ
  ಅ.ರಾ.ಸೇ

  ಗರಿಕೆ ಮದ್ದು
  ಎಂ. ಎಸ್. ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ

  ಬಿಜಲಾನಿ ಮತ್ತು ....
  ನಂದಿನಿ ಕಾಪಡಿ

  ಅನುಶಾಸನ ಪರ್ವ
  ರಮೇಶಚಂದ್ರ

  ತುಂತುರು
  ದನಂಆ

  ಆ ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳು
  ಡಿ. ವಿ. ಗುರುಪ್ರಸಾದ್

  ಮೋಹನಮೂರ್ತಿಯ ಮಹಾಪುರಾಣ
  ಟಿ. ಎಸ್. ಶ್ರವಣಕುಮಾರಿ

  ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಕೆಲಸ...
  ಜಿ. ವಿ. ಅರುಣ

  ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಬರಲಿ
  ಎಚ್. ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ

  ಅಪ್ಪ ಎಂಬ ಮಗು
  ಬೇಲೂರು ರಾಮಮೂರ್ತಿ

  ಹರಕೆ
  ಗೌತಮ

  ಲೈಫ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್
  ಡಾ. ಶ್ಯಾಮಲಾ ರವಿಶಂಕರ್

  ವ್ಯಂಗ್ಯಚಿತ್ರಾವಳಿ
  ರಘುಪತಿ ಶೃಂಗೇರಿ

  ನಾನು ನಾನೇನೇ?
  ಸಿ. ಆರ್. ಸತ್ಯ

  ಒಂಟೇ ಹೋಯ್ತು
  ಕೃಷ್ಣ ಸುಬ್ಬರಾವ್

  ಜೀವ್ಸ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ
  ಪಾಲಹಳ್ಳಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್

  ಕಲ್ಲು ಹುಚ್ಚಿನ ಕಲ್ಲೂ
  ಚಿತ್ರಾ ರಾಮಚಂದ್ರನ್

  ಕನಸೆಂಬ ಕೌತುಕ ಲೋಕ
  ಕೆ. ವಿ. ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿ

  ನಾನು ನಾನೇನಾ?
  ಶ್ರೀಧರ ಬಾಣಾವರ

  ವಿಲೇವಾರಿ
  ವಸುಮತಿ ಉಡುಪ

  ದೇವರ ಅಪ್ಪಣೆ
  ಸೀತಾತನಯ

  ಊಟದ ಆಟ
  ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ

  ಯಜಮಾನರ ಉಗಾದಿ ಉಡುಗೊರೆ
  ಸಹನಾ ಪ್ರಸಾದ್

  ಆಚಾರವಿಲ್ಲದ ನಾಲಗೆ
  ಈಶ್ವರಚಂದ್ರ

  ಅವನು ನಾನಲ್ಲ... ನಾನು ಅವನಲ್ಲ
  ವೈ. ಎನ್. ಗುಂಡೂರಾವ್

  ಜಿಪುಣತನ ವಂಶಪಾರಂಪರ್ಯವೇ
  ಡಾ. ಸಿ. ಕೆ. ರೇಣುಕಾರ್ಯ

  ಆಸೆ
  ಎಚ್. ಡುಂಡಿರಾಜ್

  ಪಾರ್ವತೀಪತೆಯೇ ಹರಹರಾ...
  ಶರತ್ ಕಲ್ಕೋಡ್

  ನೀರಜ ಕವನ ಬರೆದಾಗ
  ಜಿ. ವಿ. ನಿರ್ಮಲ

  ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಪಬ್ ಪಾರ್ಟಿ
  ಇ. ಆರ್. ರಾಮಚಂದ್ರನ್

  ಎಲ್ಲಿ ಹೋದವು ಆ ದಿನಗಳು
  ವಾಣಿ ಸುರೇಶ್

  ನಮ್ಮೊಳಗೊಬ್ಬ ಕಳ್ಳನಿದ್ದಾನೆಯೇ
  ಗಣೇಶ ಹೆಗಡೆ

  ಪುಸ್ಕಕ ಪರಿಚಯ
  ಬೇಲೂರು ರಾಮಮೂರ್ತಿ

  ಕೊಂಕು ಜೀವಿ
  ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ

  ಧವಳಕೇಶ ಚರಿತ್ರೆ
  ಮಹಾಬಲ ಕೆ. ಎನ್.