Aparanji
ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕನ್ನಡ
ನಗೆ ರಸಿಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಿ ಕಾಡಿಗೆ ತೆರಳಿದ ಕೊರವಂಜಿ, ಈಗ
ಅಪರಂಜಿಯಾಗಿ ಅಂತರ್ಜಾಲಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
 
ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರ ಲೇಖನಗಳು

 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಜನವರಿ 2011
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಫೆಬ್ರವರಿ 2011
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಮಾರ್ಚ್ 2011
 • ಒಂದು ದಿನದ ಪಂದ್ಯ  |  ಮಾರ್ಚ್ 2011
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಏಪ್ರಿಲ್ 2011
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಮೇ 2011
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಜೂನ್ 2011
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಜುಲೈ 2011
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಆಗಸ್ಟ್ 2011
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2011
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2011
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ನವೆಂಬರ್ 2011
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಡಿಸೆಂಬರ್ 2011
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಜನವರಿ 2012
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಫೆಬ್ರವರಿ 2012
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಮಾರ್ಚ್ 2012
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಏಪ್ರಿಲ್ 2012
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಮೇ 2012
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಜೂನ್ 2012
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಜುಲೈ 2012
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಆಗಸ್ಟ್ 2012
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2012
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2012
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ನವೆಂಬರ್ 2012
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಡಿಸೆಂಬರ್ 2012
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಜನವರಿ 2013
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಫೆಬ್ರವರಿ 2013
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಮಾರ್ಚ್ 2013
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಏಪ್ರಿಲ್ 2013
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಮೇ 2013
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಜೂನ್ 2013
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಜುಲೈ 2013
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಆಗಸ್ಟ್ 2013
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2013
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2013
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ನವೆಂಬರ್ 2013
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಡಿಸೆಂಬರ್ 2013
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಜನವರಿ 2014
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಫೆಬ್ರವರಿ 2014
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಮಾರ್ಚ್ 2014
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಏಪ್ರಿಲ್ 2014
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಮೇ 2014
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಜೂನ್ 2014
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಜುಲೈ 2014
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಆಗಸ್ಟ್ 2014
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2014
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2014
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ನವೆಂಬರ್ 2014
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಡಿಸೆಂಬರ್ 2014
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಜನವರಿ 2015
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಫೆಬ್ರವರಿ 2015
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಮಾರ್ಚ್ 2015
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಏಪ್ರಿಲ್ 2015
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಮೇ 2015
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಜೂನ್ 2015
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಜುಲೈ 2015
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಆಗಸ್ಟ್ 2015
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ನವೆಂಬರ್ 2015
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015
 • ಗಾಣದ ಎತ್ತು  |  ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಜನವರಿ 2016
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಫೆಬ್ರವರಿ 2016
 • ಪಾದಾರವಿಂದ  |  ಫೆಬ್ರವರಿ 2016
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಮಾರ್ಚ್ 2016
 • ಆರಾಧಕ  |  ಮಾರ್ಚ್ 2016
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಏಪ್ರಿಲ್ 2016
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಮೇ 2016
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಜೂನ್ 2016
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಜುಲೈ 2016
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಆಗಸ್ಟ್ 2016
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2016
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2016
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ನವೆಂಬರ್ 2016
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಡಿಸೆಂಬರ್ 2016
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಜನವರಿ 2017
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಫೆಬ್ರವರಿ 2017
 • ಗುಗ್ಲಾವತರನ  |  ಫೆಬ್ರವರಿ 2017
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಮಾರ್ಚ್ 2017
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಏಪ್ರಿಲ್ 2017
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಮೇ 2017
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಜೂನ್ 2017
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಜುಲೈ 2017
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಆಗಸ್ಟ್ 2017
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2017
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2017
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ನವೆಂಬರ್ 2017
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಡಿಸೆಂಬರ್ 2017
 • ಹೆಡ್ ಹುಂಟರ್ಸ್  |  ಡಿಸೆಂಬರ್ 2017
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಜನವರಿ 2018
 • ಅಪರಂಜಿ  |  ಫೆಬ್ರವರಿ 2018
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಮಾರ್ಚ್ 2018
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಏಪ್ರಿಲ್ 2018
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಮೇ 2018
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಜುಲೈ 2018
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಆಗಸ್ಟ್ 2018
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2018
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2018
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ನವೆಂಬರ್ 2018
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಡಿಸೆಂಬರ್ 2018
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಜನವರಿ 2019
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಫೆಬ್ರವರಿ 2019
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಮಾರ್ಚ್ 2019
 • ಕತೆಗಾರ  |  ಮಾರ್ಚ್ 2019
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಏಪ್ರಿಲ್ 2019
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಮೇ 2019
 • ಕರುಣೆಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಕಪ್ಪ  |  ಮೇ 2019
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಜೂನ್ 2019
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಜುಲೈ 2019
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಆಗಸ್ಟ್ 2019
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2019
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2019
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ನವೆಂಬರ್ 2019
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಡಿಸೆಂಬರ್ 2019
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಜನವರಿ 2020
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಫೆಬ್ರವರಿ 2020
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಮಾರ್ಚ್ 2020
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಏಪ್ರಿಲ್ 2020
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಮೇ 2020
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಜೂನ್ 2020
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಜುಲೈ 2020
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಆಗಸ್ಟ್ 2020
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2020
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2020
 • ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ  |  ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2020
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ನವೆಂಬರ್ 2020
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಡಿಸೆಂಬರ್ 2020
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಜನವರಿ 2021
 • ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ರಸ ನಿಮಿಷಗಳು  |  ಜನವರಿ 2021
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಫೆಬ್ರವರಿ 2021
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಮಾರ್ಚ್ 2021
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಏಪ್ರಿಲ್ 2021
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಮೇ 2021
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಜೂನ್ 2021
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಜುಲೈ 2021
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಆಗಸ್ಟ್ 2021
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2021
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ನವೆಂಬರ್ 2021
 • ಓದುಗರಿಗೊಂದು ಸವಾಲು  |  ನವೆಂಬರ್ 2021
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಡಿಸೆಂಬರ್ 2021
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಜನವರಿ 2022
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಫೆಬ್ರವರಿ 2022
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಮಾರ್ಚ್ 2022
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಏಪ್ರಿಲ್ 2022
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಮೇ 2022
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಜೂನ್ 2022
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಜುಲೈ 2022
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಆಗಸ್ಟ್ 2022
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2022
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2022
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ನವೆಂಬರ್ 2022
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022
 • ಗಾದೆ ಗುಡಾಣ  |  ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಜನವರಿ 2023
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಫೆಬ್ರವರಿ 2023
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಮಾರ್ಚ್ 2023
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಏಪ್ರಿಲ್ 2023
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಮೇ 2023
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಜೂನ್ 2023
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಜುಲೈ 2023
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಆಗಸ್ಟ್ 2023
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2023
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ನವೆಂಬರ್ 2023
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಜನವರಿ 2024
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಫೆಬ್ರವರಿ 2024
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಮಾರ್ಚ್ 2024
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಏಪ್ರಿಲ್ 2024
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಮೇ 2024
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಜೂನ್ 2024
 • ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ  |  ಜುಲೈ 2024